PIETRELE VORBESC (SFINX)
PIETRELE VORBESC (SFINX)
BALADĂ
BALADĂ
TIMP FĂRĂ PATRIE
TIMP FĂRĂ PATRIE
RHUNE JALOMIS
RHUNE JALOMIS
RHUNA INOROGUL
RHUNA INOROGUL
RHUNE MAICA DOMNULUI
RHUNE MAICA DOMNULUI
RHUNE SFINX EGIPTEAN
RHUNE SFINX EGIPTEAN
RHUNE SFINX EGIPTEAN
RHUNE SFINX EGIPTEAN
RHUNE PRONAOS LA KALNOMIS
RHUNE PRONAOS LA KALNOMIS
DURERE
DURERE
JELUIRE
JELUIRE
TAINĂ
TAINĂ
ȚARĂ
ȚARĂ
DAINA
DAINA
SATUL
SATUL
LUTUL
LUTUL
DESCĂLECĂTORUL
DESCĂLECĂTORUL
LOC DE POMENIRE
LOC DE POMENIRE
FOC
FOC
ZALMOXIS
ZALMOXIS
DECEBAL
DECEBAL
DACUL
DACUL
PROMETAI
PROMETAI
DES GURGOS
DES GURGOS
BUREBISTA
BUREBISTA
MARELE PREOT
MARELE PREOT
PIETRELE DOAMNEI
PIETRELE DOAMNEI
SFINXUL
SFINXUL
RHUNE PROMETAI JALOMIS
RHUNE PROMETAI JALOMIS
RHUNE KALNOMIS
RHUNE KALNOMIS
KOGAYON
KOGAYON
TRANSCENDENȚĂ
TRANSCENDENȚĂ
GREUL VĂZDUHULUI
GREUL VĂZDUHULUI
FĂRTAT ȘI NEFĂRTAT
FĂRTAT ȘI NEFĂRTAT
PELERIN
PELERIN
SEMNE DIN VĂDASTRA
SEMNE DIN VĂDASTRA
SEMNE DE VĂDASTRA 2
SEMNE DE VĂDASTRA 2
O CUPĂ MILENARĂ
O CUPĂ MILENARĂ
CASA CU HORĂ
CASA CU HORĂ
SEMNE DE DINCOLO DE VREME
SEMNE DE DINCOLO DE VREME
ANTICHITATE
ANTICHITATE
SEMNE DIN VREME
SEMNE DIN VREME
VAZA DE VĂDASTRA
VAZA DE VĂDASTRA
ARDERE ÎN TIMP
ARDERE ÎN TIMP
NOME NUMER PRAGTA
NOME NUMER PRAGTA
CUGETARE
CUGETARE
MOȘUL
MOȘUL
ARBORELE VIEȚII
ARBORELE VIEȚII
LUTUL
LUTUL
SEMNE DE DEMULT
SEMNE DE DEMULT
STRĂFULGERARI DE GÂND
STRĂFULGERARI DE GÂND
SALT
SALT
CLIPA ÎNSUFLEȚIRII-MYN
CLIPA ÎNSUFLEȚIRII-MYN
ALTAR
ALTAR
DIN CODUL LIMBII ROMÂNE
DIN CODUL LIMBII ROMÂNE
COMPLEMENTARITATE
COMPLEMENTARITATE
PROTOISTORIE
PROTOISTORIE
ARXINTELE
ARXINTELE
POND DE ARAMĂ
POND DE ARAMĂ
POND DE AUR
POND DE AUR
PODUL DE ARGINT
PODUL DE ARGINT
FLĂCARI
FLĂCARI
CUPLUL
CUPLUL
SENTIMENT
SENTIMENT
IELELE
IELELE
ÎNTREBĂRI
ÎNTREBĂRI
GALOP ÎN VREME
GALOP ÎN VREME
PUSTNICUL
PUSTNICUL
SIHASTRUL
SIHASTRUL
PASĂREA MĂIASTRĂ
PASĂREA MĂIASTRĂ
MILENARĂ
MILENARĂ
TÂRNAVA
TÂRNAVA
Sarja de la Robănesti
Sarja de la Robănesti
Femeile Reântregirii
Femeile Reântregirii
Treceți batalioane Române Carpații
Treceți batalioane Române Carpații
PIETRELE VORBESC (SFINX)
PIETRELE VORBESC (SFINX)-partea stângă: ,, El este în pântec de mamă, în zgău este, cu suflet întrupat penru trup însuflețit, înlăuntru zgăului este,,-partea dreaptă: ,,Stăpân cu viața veșnică de Mântuitor pe Pământ Dumnezeu și Om este El (YISUS HRISTOS)
BALADĂ
BALADĂ,,În sălbatice zănoageape fierb adânci.Jnepii suie, greu, pe brânci,basmu-n văi se trage.,,Baladă din Bucegi,, -Radu Gyr
TIMP FĂRĂ PATRIE
TIMP FĂRĂ PATRIE,,Timp fără patrie: stingerea sorții,boltă neprietenă, clopot al sorții.Timp fără patrie:dragoste-amarăroiuri tânjind după raiuri și ceară. ,,,,Timp fără patrie,, -Lucian Blaga
RHUNE JALOMIS
RHUNE JALOMISJalomis (Trimisul pe jale) . ,,cu sfințire către cer, arătat cel vestit în HRISTOS oamenilor cât cel vestit la Îndumnezeire, el va fi trecut cu înscris de la DUMNEZEU sub sprijin. Neadevăratul va fi pus pe cruceși crucea se va arăta cerului. YISUS va ieși din pântecul închis în ziduri întâi ca suflet întrupat în trup însuflețit, întorcându-se apoi la TATĂL CERESC tracându-se acolo să-l vadă la ieșirea din groapă,,Peștera Ialomicioara- datare 5041 ÎH- tălmăcirea profesorului Grigore Albu Gral.
RHUNA INOROGUL
RHUNA INOROGUL,,L-a coborât din cerul TATĂLUI DUMNEZEU, în zgău l-a pus, suflet întrupat să viețuiască. HRISTOS în cer, YIOSUS pe Pământ. În facere s-a vestit cu binecuvântarea cerului.Să fie binecuvântat zgăul purtător de YISUS de la TATĂL SĂU, DUMNEZEU cel veșnic peste cer și Pământ,,Rhune din peștera Ialomicioara, datate 5041 ÎH, tălmăcite de Profesorul Grigore Albu Gral
RHUNE MAICA DOMNULUI
RHUNE MAICA DOMNULUI,,Se vestește din cer vouă, că YISUS are viață pe pământ cu înscris de Îndumnezeire om în HRISTOS. Lui Neag i s-a spus că i se cuvine viața acestuia spre cinstire.Sprijin facerii lui stă Omul DUMNEZEU din HRISTOS ,,Peștera Ialomicioara- datare 5041 ÎH-tălmăcirea profesorului Grigore Albu Gral
RHUNE SFINX EGIPTEAN
RHUNE SFINX EGIPTEAN ,,Viațalui Hristos este de la Dumnezeu.Aceasta i s-a dat, aceasta să-i fie pe sămânța încreării după cer în pământ.Pomenirea Myn pentru ROMYN, Eu întrupat sacrupentru întruparea eului în pântec de însuflețitoare(RoKa).Viața de Myn e mică, viața de Romyn e mare.Iată cum lângă Dumnezeu, s-a împlinit încerirea celui de trimis Mesia,,Rhune pe Sfinxul din Bucegi, partea S-V- tălmăcirea profesorului Grigore Albu Gral
RHUNE SFINX EGIPTEAN
RHUNE SFINX EGIPTEAN,,Coborât ca trup însuflețit din pereche al doilea YISUS HRISTOS va fi Întâiul. Viața liui s-a hrănit cu energia Ka (Yang) o mie de ani;Altă mie de ani s-a hrănit cu energia Ka (Yin).Se aduce la cunoștință oamenilor că împământenitul se cheamă cu har de Înscrisuri Îndumnezeite și că s-a făcut călătoria lui din cer pe Pământ ca să se împlineacă YISUS pe starea de Jalomis Ritualul Facerii la Traco-Geto -Daci.Fie deci lăudat de toți oamenii.Rhune pe Sfinxul Egiptean (masculin) din Bucegi, pe patea dreaptă a Sfinxului-tălmăcite de profesorul Grigore Albu Gral
RHUNE PRONAOS LA KALNOMIS
RHUNE PRONAOS LA KALNOMIS,,Din cer cu înscrisuri Dumnezeiești, omului pe Pământ Dumnezeu i se vestește viață lungă de Domn lumesc.Lui i se va spune YISUS necunoscutul în HRISTOS, după înscrisuri, Om Dumnezeu.Existența lui, astfel stare de Înscrisuri, se află între vremuri de Îndumnezeire.Prin Înscris ceresc Pământului i se vestește așa de Dumnezeu. În scaun lumesc este pe scaun de la Însuși Dumnezeu cel înscris.Acum pentru viitor aceasta prin aceasta să se întrepătrundă cu pomenirea Tatălui,,(Din Templul Ursitoarelor din Șinca Veche)
DURERE
DURERE,,Flacără dușmanătopește și doare.Transparentă ranăsângeră în floare,,,,Domnul de rouă,, -Radu Gyr
JELUIRE
JELUIRE,,Jelui-m-aș și n-am cui,jelui-m-aș dorului.însă dorul gura-ți tindete sărută și te vinde,,,,Balada haiducului vândut de o muiere,, -Radu Gyr
TAINĂ
TAINĂ,,Prezența ta răscumpără un continent iubit,ce adineauri a căzut învins,ca un cărbune într-o apăpentru vrajă stins. ,,,,Prezența ta ,, -Lucian Blaga
ȚARĂ
ȚARĂ,,Vechi tărâm cu doine legănate,............................................................Peste iezăre cu funduri de vioarăpeste gresii, peste zale de bicaz,soare-nalt descalecă pe Țară,țuguindu-și cușma lui de cneaz.,,Țară,, -Radu Gyr
DAINA
DAINA,,Țăranul știe din strămoșiCă, dacă în izvoare sapăLa talpa munților stâncoșiVa da de stele-n apă! ,,,,Blăstăm pe Sisif
SATUL
SATULNoaptea peste sat, cu lumea sa misterioasă, de basm, plină de farmec dar și de neprielnici, de Feți-Frumoși și Cosânzene dar și de zmei și Muma Pădurii...o altă lume!
LUTUL
LUTUL,,Ți-aștept în lut truditele ciolanesă le-nfrățesc cu mine sub tăpșane.Și-n strânse împletiri de osemintevom ține-n brațe veacuri sfinte. ,,,, Dacul ,, -Radu Gyr
DESCĂLECĂTORUL
DESCĂLECĂTORUL,,Se rezemau pădurile în ghioageMunții tăceau cu stemele pe frunți.Grei, se lungeau pe labe anii crunțiși mormăiau ca urșii în bârloage,,,,Descălecătorul,, -Radu Gyr
LOC DE POMENIRE
LOC DE POMENIRE,,Treceau desculți ,prin țara basarabă,sfinți triști, cu glezne de lumină.Omu-i chema pe prispa lui la cină,și le pupacereasca mână slabă,,,,Ctitorul e mânăstire,, -Radu Gyr
FOC
FOC,,Răzmerița nesătulăcalcă zarea până-n fundcu țuguie de căciulăîmplâtate-n cerul scund,,,,Balada clopotarului din stele,, -Radu Gyr
ZALMOXIS
ZALMOXIS,,Aș vrea s-o simt atunci deasupra-mi istovităDe lupta dintre mini și ea,Ca să-nflorească-ntr-un surâsPe buza-mi moartă, întrebarea: Îndrăzni-vaSoartaSă mai înceap-a doua oară luptaC-un visător? ,,,,Zalmoxis,, -Lucian Blaga
DECEBAL
DECEBAL,,Când Decebal a fost să moarăPrima lui grijăA semănat-o lângă păduri..................................................Sămânță puternică de iubire,,,,Decebal,, -Grigore Albu Gral
DACUL
DACUL,,În limpezimi, unde-mi zbura săgeata,azi,steaua ta și-aprinde nestemata.Pe plaiul veghei mele de oierurci tu, acum, cu turmele în cer.,,Dacul,, -Radu Gyr
PROMETAI
PROMETAI...cel ,,promis,, a fura focul de la zei pentru binele oamenilor...
DES GURGOS
DES GURGOS,,Sfârșise lupta.Când? Când s-a-ntâmplat?                                                        Că sta balaurul cu solzii-mprăștiați prin spiniMi-aduc aminte: calm pe umeri îmi cădeaadusă rar, cenușă din vulcani străini.,,,,Sfântul Ghjeorghe bătrân,, -Lucian Blaga,,Des Gurgos,,... din peștera Ialomicioarei, mai târziu, creștinii i-au spus Sfântul Gheorghe, ucigătorul balaurului... 
BUREBISTA
BUREBISTA,,Dacii cătau prin șuierul de brazisă schimbe magic o viață în legendă,în jurul regelui dansând pe cataligifrenetic și-n extaz,,,,Grădiște,, -Lucian Blaga
MARELE PREOT
MARELE PREOT ,,Graiul e templul în care mi s-a datSă fiu ca mare Preot sfintelor cuvinteSă le cunosc cu râvnă, să le pascÎn iarba deasă de printre morminte. ,,,,Marele Preot,, -Ioan AlexandruPictura e inspirată din peștera Ialomicioarei, unde poate fi admirat ,,Marele Preot,, , grupul ,,Bocitoarelor,, capul lui ,,Hades,, cunoscut, în peșteră și sub numele de ,,Călăul,, 
PIETRELE DOAMNEI
PIETRELE DOAMNEI,, Pietrele Doamnei, legend-a rămas pe Ceahlău,,
SFINXUL
SFINXUL,,Nicicând nu vei spunedespre neamul tău totul,dar e destul să numeștisub aștri, un piscși el să-ți fie timpși istorie. ,,,,Vârful Omul,, -Titus Andronic 
RHUNE PROMETAI JALOMIS
RHUNE PROMETAI JALOMIS,,Rhune, pretutindeni rhune,cine vă-nseamnă, cine vă pune?Făpturile toate, știute și neștiute ,poatrt-o semnătură- cine s-o-nfrunte? ,,,,Rune,, -Lucian Blaga
RHUNE KALNOMIS
RHUNE KALNOMIS,,Când groapa înscrisurilor se va vesti lumii că este vremea aceea va fi a lui împlinită prin laudă si din care se va coborâ dat după ursare YISUS, așa cunoscut. Steaua cu șase colțuri va cădea odată cu vremea aceea a șarpelui înmormântându-se cu toată vremea ce s-a lăsat dat în Omenire de Îndrumător trimis,,(Din Templul Ursitoarelor Șinca Veche)
KOGAYON
KOGAYON,,Eliberarea înseamnă a cunoașteȘi sânt bătrân de-ajuns ca să-nțelegCă are-nscrisul dreptul de a naștenu tocmai drumul care mi-l aleg,,,,Mă bate gândul,, -Grigore Albu Gral
TRANSCENDENȚĂ
TRANSCENDENȚĂ,,Câte sânt, de toate, număr,amăgiri și fumuri,ziua-ntreagă numărrătăciri și drumuri,,,,Răboj,, -Lucian Blaga
GREUL VĂZDUHULUI
GREUL VĂZDUHULUI,,Trăim sub greul văzduhuluica pe-un fund adânc de mare.Nicio suferință nu-i așa de maresă nu se preschimbe în cântare. ,,,,Catren,, -Lucian Blaga
FĂRTAT ȘI NEFĂRTAT
FĂRTAT ȘI NEFĂRTAT,,Trupul tău și sufletul, înaltul, îți suntca doi frați gemeni:se-aseamănăașa de mult  cănu ști când e unul ,când e altul. ,,Misticul,, -Lucian Blaga
PELERIN
PELERIN,,Departe sânt visuri bogateCu pletele-n arc pe spinăriVăd depărtări, depărtăriCetăți, de vreun basm închegate,,,,Pelerin,, Grigore Albu Gral
SEMNE DIN VĂDASTRA
SEMNE DIN VĂDASTRA,,Ulciorul s-a făcut din lutSă șadă mărturie Olarului necunoscutSau demn prin măiestrie,,,,Temei de cântec,, -Grigore Albu Gral-aceste semne ,,alb pe negru,, ne vin de peste 6000 de ani, de la strămoșii acestui pământ...
SEMNE DE VĂDASTRA 2
SEMNE DE VĂDASTRA 2,,Lui, fântânarului nicicândNu i s-a pus pe numeLucrarea sa e fără rândÎn cartea pentru lume,, ,,Temei de cântec,, -Grigore Albu Gral- o cupă ,,alb- negru,, de peste 6000 de ani; ,,desenele de pe lut le descoperim iar și iar pe iile românești. De ce oare?! 
O CUPĂ MILENARĂ
O CUPĂ MILENARĂ,,Tăind un arbore uscatdescoperi șirul de inelePe vremea care s-a vărsatDe la țărână către stele,,,,La Seaca,, -Grigore Albu Gral-o cupă ,,modernă,, de peste 6000 de ani de la Turdaș! 
CASA CU HORĂ
CASA CU HORĂCasa era socotită sacră. avea suflete în ea! Hoara din jurul casei, CER DACUL, PRIDVORUL...era legătura, cu lumea ,,din afară,, 
SEMNE DE DINCOLO DE VREME
SEMNE DE DINCOLO DE VREME,,Forțez cu slova slava în citireȘi dacă-n stele nu găsesc simbolLe voi simboliza după menireMenirii așezându-i un ocol. ,,,,Mă bate gândul,, -Grigore Albu Gral...lhunele Luminii, apoi, rhunele Pământului, apoi primele ,,scrieri,, la TĂRTĂRIA...de peste 7000 de ani...
ANTICHITATE
ANTICHITATE,,Din ce în ce mai rar în lumeSânt cititorii de cuvântFăcuți din număr și din numeDestin să fie pe Pământ,,,,Mlaștină,, -Grigore Albu  Gral- un alt semn de ,,dincolo de vreme,, de peste 7000 de ani, cu semnul rombului, regăsit și azi pe cămășile ,,populare,, românești, pe ii...
SEMNE DIN VREME
SEMNE DIN VREMEMii de ani au trecut peste acest vas din Cultura Gumelnița, un lut bine ars cu semnele dublei viituri și al înemuirii nemurilor.
VAZA DE VĂDASTRA
VAZA DE VĂDASTRADupă peste 6000 de ani, și azi își păstrează frumusețea ca și ,,modernitatea,, formei și a decorațiunii unice.
ARDERE ÎN TIMP
ARDERE ÎN TIMP,,Ființă tu- găsi-voi cândva cuvenitulsunet de-argint, de foc și ritulunei rostiri egaleîn veci arderii tale?,,Ardere,, -Lucian Blaga
NOME NUMER PRAGTA
NOME NUMER PRAGTA,,Nepriceput pe lângă vetredar înțeles demn zei și pietrecuvântul unde-i ca un nimbsă te ridice peste timp?,,Lucian Blaga
CUGETARE
CUGETARE,,Și peste toate dacul luat odată sclavStăpân privește glia, cutezător și grav.N-ai suflet, piatră veche, dar arzi ca la-nceputCăci arderea din trupu-mi de lut trecu în lut. ,,,,Dacul din Agora,, -Grigore Albu Gral
MOȘUL
MOȘUL,,A fost un seceriș de îngeriAnume în acest pustiuDeaceea doinele sânt plângeriMereu la un sărac sicriu,,,,La Seaca,, -Grigore Albu Gral
ARBORELE VIEȚII
ARBORELE VIEȚII,,Arbori cu crengi tăgăduitor aplecatefac scoarță în jurul unui lăuntric suspin. ,,,,Tăgăduiri,, -Lucian Blaga
LUTUL
LUTUL,,Pământul crapă uneoriȘi crăpătura lui mă doareDe parcă stolul de cocoriS-ar mântui-nghițit de zare,,,,La Seaca,, - Grigore Albu Gral
SEMNE DE DEMULT
SEMNE DE DEMULT,,Dac-aș uita cine sunt, trădându-mă pentru o altă luminăîn trupul meu osul s-ar face aur.Privighetoarea în noaptede sufletul meu, nu s-ar feri ca de-o rea vizuină. ,,,,Dacă m-aș pierde,, -Lucian Blaga
STRĂFULGERARI DE GÂND
STRĂFULGERARI DE GÂND,,O flacără a arderii în lutPe cân eram în cel ce se găseșteA arătat că vremea-i la-nceputȘi că, în vreme, ceața strălucește. ,,,,Cu ochii în pământ,, -Grigore Albu Gral
SALT
SALT,,Ceața se rupe și , din ea, se nașteLumina prin lumea unui veac.De obârșii mintea recunoașteCă a făcut din graiul viu un leac,,,,Cu ochii în pământ,, -Grigore Albu Gral
CLIPA ÎNSUFLEȚIRII-MYN
CLIPA ÎNSUFLEȚIRII-MYN,,Sufelete plin de păcate, /ești nimic și ești de toate.Roata stelelor e-n tine /și o lume de jivine.Drumul tău nu e-n afară./Căile-s în tine însuți.Iată cerul tău se naște/ Ca o lacrimă din plânsu-ți.,,Suflete plin de păcate,, -Lucian Blaga
ALTAR
ALTAR,,Țăranul știe din strămoșiCă dacă , în izvoare sapăLa talpa munților stâncoșiVa da de stele-n apă. ,,,,Blăstăm pe Sisif,, -Grigore Albu Gral
DIN CODUL LIMBII ROMÂNE
DIN CODUL LIMBII ROMÂNE,,Limba nu e vorba ce o faci.Singura limbă, limba ta deplină,stăpână peste taine și lumină,e-aceea-n care ști să taci. ,,,,Catren,, -Lucian Blaga
COMPLEMENTARITATE
COMPLEMENTARITATE,,Metalul și piatra nu suntDecât fluide adverseContrarele macină cruntPe trepte nicicând de altar,,,,Infernul-Motiv de rugăciune,, -Grigore Albu Gral
PROTOISTORIE
PROTOISTORIE,,Tu nu alege altă cale în vremeRăbdarea fie  îndrumarea ta,Acolo unde s-au citit blestemeMai caută să arzi precum o stea. ,,,,Cu ochii în pământ,, -Grigore Albu Gral
ARXINTELE
ARXINTELE,,Tu caută să arzi precum o steaAcolo unde s-au citit blestemeRăbdarea fie îndrumarea taIar Legea mântuirea ta în vreme.,,,,Cu ochii în pământ,, -Grigore Albu Gral
POND DE ARAMĂ
POND DE ARAMĂ,,E dat în număr tot ce-a fost numeFără să ști te adâncești în semnAcestă clipă e această lumeȘi peste ea, răbdarea la îndemn. ,,,,Cu ochii în pământ,, -Grigore Albu Gral
POND DE AUR
POND DE AUR,, Vindecătoarea vorbă bătrâneascăS-a însumat temei de DumnezeuCa fiecare cuget să citeascăIar, între cugete , și gândul meu. ,,
PODUL DE ARGINT
PODUL DE ARGINT,, Lumina pusă între minuniEste această vlagăSăpată în glie de străbuniȘi de vecia-ntreagă,,,,Temei de cântec,, -Grigore Albu Gral
FLĂCARI
FLĂCARI,,În para-i purpurie pâlpăie potop păcate...Adânc ,adânc, sunt flăcări și vâltori de foc,Ce-și adr otrava și se-nalță, ,,,,Flăcări,, -Lucian Blaga
CUPLUL
CUPLUL,,Tresaltă gândul prin oftăriÎn suflet totul gemecând ochii tăi în depărtăriîncearcă să mă cheme,,,,Diatra Myn,, -Grigore Albu Gral
SENTIMENT
SENTIMENT,,În gănduri sânt săgeți de fpcSperând la împlinire.Tu ești mereu al sorții jocSălbatecă iubire ,,,,Diatra Myn,, -Grigore Albu Gral
IELELE
IELELE,,Iar ielele, fetele/Nouă suroriÎși spulberă pletele/ Până la noriȘi șuieră, /FluierăChiotă-n lunăȘi-n lanțuri/De danțuri/Se-ntind și s-adună...Sălbatece cântă/Și iar s-avântă/În goană nebună!,,Ielele,, -St. O. Iosif
ÎNTREBĂRI
ÎNTREBĂRI,,Dacă lumina ar cântavărsându-și puzderia,noi am vedea cum cânteculconsumă materia. ,,,,Suprema ardere,, -Lucian Blaga
GALOP ÎN VREME
GALOP ÎN VREME,,Sunt fapte, vreo câteva fapte pe care le facemfără izvoade și fără sfat, de la nimeni luând                                                                     îndrumarevreodată, fapte de care aproape că nici nu ne                                                                         credem în stare.Ele vin peste noi, copleșindu-ne pentru-mpliniretote la fel de firești,,,,Tablele legii,, -Lucian Blaga
PUSTNICUL
PUSTNICUL,,Trupul tău și sufletul, înaltul,îți suntca doi frați gemeni: se-aseamănăașa de multnu ști când e unul, când e altul. ,,,,Misticul,, -Lucian Blaga
SIHASTRUL
SIHASTRUL,,Dacă m-aș pierde în toateși-aș rămâne fără lumeașa ca o pană căzută din zbor, din aripa                                                                pajurei,n-aș mai singur pe lume. ,,,,Dacă m-aș pierde,, -Lucian Blaga
PASĂREA MĂIASTRĂ
PASĂREA MĂIASTRĂ,,Lemn sfânt te nalță dintre noi.Du în văzduh lumina mâinii mele.De pe pământ spre stele ai începutSă dai în floare dincolo de ele,,,,Pasărea Măiastră,, -Ioan Alexandru
MILENARĂ
MILENARĂ,,Căci iată-din veac în veac-până în fața                                                               lui Dumnezeuduc drumurile toate, vechi și nouă,și nicăiri nimeni nu rătăcește. ,,,,Tablele Legii,, -Lucian Blaga
TÂRNAVA
TÂRNAVA,,Înflorită-n noi veșminte,printre meri și pruni,Iese Târnava-naintetinerei furtuni,,,,Balada codrului fără haiduc,, -Radu Gyr 
Sarja de la Robănesti
Sarja de la Robănesti
Femeile Reântregirii
Femeile Reântregirii
Treceți batalioane Române Carpații
Treceți batalioane Române Carpații
info
prev / next