ZÂMBET
ZÂMBET
DESCOPERIRE
DESCOPERIRE
LEGITATE
LEGITATE
BRUMAR
BRUMAR
SINGURATECUL
SINGURATECUL
CASCADA ALBĂ
CASCADA ALBĂ
CLIPĂ
CLIPĂ
ORHIDEE 1
ORHIDEE 1
PLUTIRE
PLUTIRE
MAGNOLII
MAGNOLII
MULTELE BRÂNDUȘELE
MULTELE BRÂNDUȘELE
FREAMĂT
FREAMĂT
LUMINĂ
LUMINĂ
FLORI DE IRIS
FLORI DE IRIS
POVARĂ DALBĂ
POVARĂ DALBĂ
TRINITATE
TRINITATE
ENERGIE
ENERGIE
LALELE DE MIERE
LALELE DE MIERE
LUMINA PRIMĂVERII
LUMINA PRIMĂVERII
LUMINA LUNII
LUMINA LUNII
UNDĂ
UNDĂ
BUCURIA IRISULUI
BUCURIA IRISULUI
VAD  PROFUND
VAD PROFUND
GÂNDUL BUN
GÂNDUL BUN
TIHNĂ
TIHNĂ
TOPORAȘII
TOPORAȘII
SINGUR
SINGUR
RAPSODIA PRIMĂVERII
RAPSODIA PRIMĂVERII
PRIMĂVĂRATIC
PRIMĂVĂRATIC
TAINA ALBĂ
TAINA ALBĂ
REÎNVIERE
REÎNVIERE
SINGURĂTATE ALBĂ
SINGURĂTATE ALBĂ
FRUMUSEȚE
FRUMUSEȚE
OCHIOASELE
OCHIOASELE
GÂND DE AUR
GÂND DE AUR
MISTERUL ORHIDEELOR
MISTERUL ORHIDEELOR
AURIU
AURIU
NOTE DE PRIMĂVARĂ
NOTE DE PRIMĂVARĂ
FLOARE ALBASTRĂ
FLOARE ALBASTRĂ
MIEZ DE VARĂ
MIEZ DE VARĂ
TREI SURATE
TREI SURATE
BRÂNDUȘELE
BRÂNDUȘELE
VAZA DE VĂDASTRA
VAZA DE VĂDASTRA
UMBRELE CRINILOR
UMBRELE CRINILOR
ECOU DE ROMANȚĂ
ECOU DE ROMANȚĂ
LUMINĂ LINĂ
LUMINĂ LINĂ
CÂNTEC SUB STELE
CÂNTEC SUB STELE
OBÂRȘII
OBÂRȘII
CLOPOȚEL DE CUCUTENI
CLOPOȚEL DE CUCUTENI
IMN
IMN
LINIA CUCUTENILOR
LINIA CUCUTENILOR
SOARELE DIN TOTDEAUNA
SOARELE DIN TOTDEAUNA
STRĂVECHI ROȘII FLORI
STRĂVECHI ROȘII FLORI
Pasiunea lui Nelu
Pasiunea lui Nelu
Semne de Primăvară
Semne de Primăvară
Lumină Lină
Lumină Lină
Textură antică
Textură antică
Cupe de Cucuteni
Cupe de Cucuteni
Magnolii în vas de Turdas
Magnolii în vas de Turdas
Clipa prezentului în milenii
Clipa prezentului în milenii
Magnolii în vas Cucuteni
Magnolii în vas Cucuteni
ZÂMBET
ZÂMBET,,Vine aprilie ca o grea vindecareCopacii ies din iarnă luminând:cu floare, și încă o floare,,Haiku- Titus Andronic
DESCOPERIRE
DESCOPERIRE,,Singur pe drumochii mei pelerin,O, ceas al florilor! ,,Haiku -Titus Andronic
LEGITATE
LEGITATE,,Lumina din lumină-a statȘi veghe și putințăPământului întemnițatApururi sub căință,,,,Temei de cântec,, -Grigore Albu Gral
BRUMAR
BRUMAR,,Ca o pulbere de-argintînghețase roua.Brumele s-au născocit-Era zia doua,,,,Cântecul brumelor ,urmelor,, -Lucian Blaga
SINGURATECUL
SINGURATECUL,,Aș vrea să vă culeg în brațefeciorelnicul avânt,dar vi-e atât de fragedă podoabacă nu-ndrăznesc,o, nici la pieptul gândurilor mele                                                  să vă strâng. ,,,,Flori de mac,, Lucian Blaga
CASCADA ALBĂ
CASCADA ALBĂ,,Parfumul lor purtat în stradă,Întinde-a lui subțire plasă...Urcând pe pomi, zâmbind pe casăSe surpă rozele grămadă,,,,Rondelul cascadelor de roze,, Alexandru Macedonski
CLIPĂ
CLIPĂ,,ce vers să scriuce gând să seamăncând primăvara încă stă? ,,Haiku -Titus Andronic
ORHIDEE 1
ORHIDEE 1,,Poeți-s orhidee cu sufletul de rouăPână-n amurgul primăverii ce-i apune,,Titus Andronic
PLUTIRE
PLUTIRE,,Și-n aer parfumul florilor dalbePlutea cu lucirea steluțelor albe,,,, 8 Mart,, -Vasile Alecsandri
MAGNOLII
MAGNOLII ,,Tâlcul florilor nu-i rodultâlcul morții nu e glodul,,,,Tâlcuri,, -Lucian Blaga
MULTELE BRÂNDUȘELE
MULTELE BRÂNDUȘELE,,Și crângul meu de suflet vibrează ca un raiÎmpovărat de aripi, stingher ca o pădure,,Haiku -Titus Andronic
FREAMĂT
FREAMĂT,,Să poți trezi o pasăre c-un gândȘi tot ce încă freamătă și arde,,,,Haiku,, - Titus Andronic
LUMINĂ
LUMINĂ,,Se aude-n vers,lumina-ncet trecând,,Haiku -Titus Andronic
FLORI DE IRIS
FLORI DE IRIS,,În petale ați stâns dorulSufletului ce vă plânge,Când mireasma vi se strânge,Tot mai mult ,tot mai încetȘi când flori de întuneric Se-ntretaie cu regretPeste stratul violet,,,,Flori de iris,, -Agatha Bacovia
POVARĂ DALBĂ
POVARĂ DALBĂ,,cum merge râulcum oameniica râurile toamneicurg-fără întoarcere,,Haiku -Titus Andronic
TRINITATE
TRINITATE,,Avântul simțurilor meleMă duce-ntr-o sferă seninăDe  ceața lumeștilor releÎn care , pe frunte-mi se-nclinăMari roze bogate și grele,,,,Rondelul marilor roze,, -Al. Macedonski
ENERGIE
ENERGIE,, Așteptând verdeleașteptând ropotulcailor de clorofilă,,Haiku -Titus Andronic
LALELE DE MIERE
LALELE DE MIERE,,Iată-n urmă și albine aducând în gură miere...Zburătorii gustă-n grabă dulcele rod cu plăcereApoi sorb limpedea rouă din a florilor potireȘoptind florilor în taină blânde șoapte de iubire,,,,Concert în luncă,, -Vasile Alecsandri
LUMINA PRIMĂVERII
LUMINA PRIMĂVERII,,Lumină de AprilMă învăluie:taina unui vers,,Haiku -Titus Andronic
LUMINA LUNII
LUMINA LUNII,,...o pată de luminăpe fruntea ta de irisa cărei petalăși-a găsit fericireape buza mea de sus. ,,,,Pata de lumină,, -Victoria Popa
UNDĂ
UNDĂ,,Vântu-n apă face-o undă,bucură-te că nu-i rană.Inima se mai frământăbântuită -se întramă,,,,Sufletul se apleacă soartei,, Lucian Blaga
BUCURIA IRISULUI
BUCURIA IRISULUI,,Vă-nălțați spre zări senineTot parfumul cald, discret,Vântul serii vă alintăȘi sărută cu nesațiuTrupul vostru violet,,,,Flori de iris,,- Agatha Bacovia
VAD  PROFUND
VAD PROFUND,, bunucul meu râucu vertebre de fumcurge-nrădăcina Învierii,,Haiku -Titus Andronic
GÂNDUL BUN
GÂNDUL BUN,,Când pentr-un pom ce moare, sufărsau pentru roiul de albine,sau pentru floarea cea de nufăr-și Domnul suferă cu mine. ,,,,Dumnezeu,, -Nicolae Dabija
TIHNĂ
TIHNĂ,,Neștiutoare plasmă vegetalănoi împlinim în fiecare ceasamiază de pădure distilatăcu floare strămutată în miros,,,,Parfumuri,, -Titus Andronic
TOPORAȘII
TOPORAȘII,,...Și cu raze vii sărută june flori de primăvarăDediței și viorele, brebenei și toporașiCe răzbat prin frunze-uscate și s-arată drăgălași,,,,Dimineața,, -Vasile Alecsandri 
SINGUR
SINGUR,,Lumina caldă ochii scaldăFlori de iris înr-o haldăUrcă atletic printre stânciSe scadă-n izvoare adânci,,,,Pată de lumină,, -Victoria Popa
RAPSODIA PRIMĂVERII
RAPSODIA PRIMĂVERII,,Cu narciși, cu crini , cu lotușiTimpul cald s-apropiePromăvara asta totușiNu-i decât o scorpie. ,,,,Rapsodii de primăvară,, -George Topârceanu
PRIMĂVĂRATIC
PRIMĂVĂRATIC,,Primăvară.Vâdcum veșnicia reazămă ochiul, în ea,,Haiku -Titus Andronic
TAINA ALBĂ
TAINA ALBĂ,, o taină albăsabia unei crengiabia înflorind,,Titus Andronic
REÎNVIERE
REÎNVIERE,,Se duce iarna printre noi și lucruriPe mișcătoare zări, ca un catargStrăbat prin depărtarea albă fluturiȘi luniști largi de suflet ți se sparg,,,,Fluturi,, Titus Andronic
SINGURĂTATE ALBĂ
SINGURĂTATE ALBĂ,,Eram singur     cu tinelumina sufereade prea multă lumină,,Haiku -Titus Andronic
FRUMUSEȚE
FRUMUSEȚE,,Un suflu simte parcă-n el sfințit,temându-se c-un ochi a cerceta,de parcă cu-o privire-ar dărâmatot ce-a lăsat în urm laui zidit. ,,,,Frumusețea,, -Nicolae Dabija
OCHIOASELE
OCHIOASELE,,Renaște-n lumină și strălucește:  gândul meu.Ca și cum vechi dinastiidescopăr.Și sori...și flori...,,Haiku -Titus Andronic
GÂND DE AUR
GÂND DE AUR,,Să poți trezi o pasăre c-un gândȘi tot ce încă freamătă și arde,,Haiku -Titus Andronic
MISTERUL ORHIDEELOR
MISTERUL ORHIDEELOR,, Delicate ne salutăcu veșmântul lor de cerRăsărind din iarba udăfrumusețe și mister,,,,Viorele,, -Aviva Aurelia Evgheni
AURIU
AURIU,,Visând , întrezărim prin dorurilatente-n pulberi aurii-păduri ce ar putea să fie,și niciodată nu vor fi. ,,,,Risipei se dedă florarul,, -Lucian Blaga
NOTE DE PRIMĂVARĂ
NOTE DE PRIMĂVARĂ,,Verde crud, verde crudMugur alb, și roz, și purVis albastru de azurTe mai văd te mai aud! ,,,,Note de primăvară,, -George Bacovia
FLOARE ALBASTRĂ
FLOARE ALBASTRĂ,,Și te-ai dus, dulce minune,Ș-a murit iubirea noastră-Floare-albastră! Floare-albastră!...Totuși este trist în lume! ,,,,Floare Albastră,, -Mihai Eminescu
MIEZ DE VARĂ
MIEZ DE VARĂ,,Numai zumzetul de-albine,Fără-ncepere și-adaos,Curge-ntruna, parcă vineDin adâncul firii pline             De răpaos. ,,,,În miezul verii,, -George Coșbuc
TREI SURATE
TREI SURATE,,Mai sunt roze -mai sunt,Și tot parfumate și eleAșa cum au fost și aceleCând ceru-l credeam pe pământ. ,,,,Rondelul rozelor de august,, -Alexandru Macedonski
BRÂNDUȘELE
BRÂNDUȘELE,,Tristețea renunțării Dumnezeuo încerca molatic.Și lumea toată o făcu,sieși străin, c-un gest tomnatic.O singură mândrie-avugosposărind cenușile: în ipostază de amurgsă-nchipuie brândușile.,,Brândușile,, -Lucian Blaga
VAZA DE VĂDASTRA
VAZA DE VĂDASTRA,,În ei mă sorbiră, extatici,Și pe aripi de rai mă purtarăÎn crini e beția cea rară. ,,,,Rondelul Crinilor,, -Alexandru Macedonski
UMBRELE CRINILOR
UMBRELE CRINILOR,,În moartele vremi, mă-mbătarăCând fragezi și primăvăraticiÎn ei mă sorbiră, extaticiȘi pe aripi de rai mă purtarăÎn crini e beția cea rară. ,,,,Rondelul crinilor,, -Alexandru Macedonski 
ECOU DE ROMANȚĂ
ECOU DE ROMANȚĂ,,S-a dus albastrul cer seninȘi primăvara s-a sfârșit -,,,,Ecou de romanță,, -George Bacovia
LUMINĂ LINĂ
LUMINĂ LINĂ,, De dincolo de lumi venindȘi niciodată poposindUn răsărit ce nu se mai terminăLină lumină din lumină lină,,,,Lumină Lină,, -Ioan Alexandru
CÂNTEC SUB STELE
CÂNTEC SUB STELE,,Cu alesături de aurtimpul curge prin albastruJinduesc la câte-un astrurăsărit ca o ispităpeste amurgul meu de-o clipăpeste basmul în risipă,,,,Ccântec sub stele,, -Lucian Blaga
OBÂRȘII
OBÂRȘII,,Obârșiile -izvoarelemă mai leagă.Nu sunt singur.Mi-a crescut pe câmp o floareunde sunt, să nu fiu singur. ,,,,Obârșii,, -Lucian Blaga
CLOPOȚEL DE CUCUTENI
CLOPOȚEL DE CUCUTENI,,Ecou al primaverii care vine, Si-al frumuseții dulce, sfânt ecou, Azi-dimineață, numai pentru tine, Magnolia a înflorit...din nou. ,,,,Magnolii în primăvară,, -Adina Bărbuș
IMN
IMN,,Sădit în trunchiul unui imnViță nocturnă și barbarăȘi iată-mă că deveniiLumină candelă de seară,,,,Imn,, -Ioan Alexandru
LINIA CUCUTENILOR
LINIA CUCUTENILOR,, O roză-nflorește, suavăCe nor risipit e necazul.Puternic mă poartă extazulSpre-o naltă și tainică slavă. ,,,,Rondelul rozei ce înflorește,, -Alexandru Macedonski
SOARELE DIN TOTDEAUNA
SOARELE DIN TOTDEAUNA,,Câte flori sunt pe pământToate merg la jurământ-,Numai floarea soareluiŞi-a mărgăritaruluiStau în poarta raiulu.Şi judecă florileCe-au făcut miroasele. ,,Folclor
STRĂVECHI ROȘII FLORI
STRĂVECHI ROȘII FLORI,,Am fost cu toții liberi, Până am intrat în pământ. Au venit alți oameni și zei Cu flori roșii, plângând. ,,,,Flori roșii,, -Tiberiu Bălan
Pasiunea lui Nelu
Pasiunea lui Nelu
Semne de Primăvară
Semne de Primăvară
Lumină Lină
Lumină Lină
Textură antică
Textură antică
Cupe de Cucuteni
Cupe de Cucuteni
Magnolii în vas de Turdas
Magnolii în vas de Turdas
Clipa prezentului în milenii
Clipa prezentului în milenii
Magnolii în vas Cucuteni
Magnolii în vas CucuteniFlori trecătoare, cultura Cucuteni…7000ani!
info
prev / next