Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

…și nu ucid
cu mintea mea tainele, ce le-ntâlnesc
în calea mea
în flori, în ochi, pe buze ori morminte.
Lumina altora
sugrumă vraja nepătrunsului ascuns
în adâncimi de întuneric,
dar eu,
eu cu lumina mea sporesc a lumii taină
și-ntocmai cum cu razele ei albe luna
nu micșorează, ci tremurătoare
mărește și mai tare taina nopții,
așa îmbogățesc și eu întunecata zare
cu largi fiori de sfânt mister
și tot ce-i nențeles
se schimbă-n nențelesuri și mai mari
sub ochii mei
căci eu iubesc
și flori, și ochi, și buze, și morminte.

I Will Not Crush The World’s Corolla of Wonder

…and I will not kill
with reason the mysteries I meet
along my way
in flowers, eyes, lips and graves.
The light of others
drowns the deep magic hidden
in the profound darkness.
I increase the world’s enigma
with my light
much as the moon with its white beams
does not diminish but increase
the shimmering mystery of night
I enrich the darkening horizon
with chills of the great secret.
All that is hard to know
becomes a greater riddle
under my very eyes
because I love alike
flowers, lips, eyes and graves.